Congress of vienna 1815 pdf

0

Please forward this error screen to 96. Waterloo, politiek, territoriaal, militair en financieel diende afgestraft te congress of vienna 1815 pdf. In de afstraffing van Frankrijk voor de “Franse rebellie” wilde Pruisen het verst gaan.

Europa had Frankrijk een jaar eerder grootmoedig vergeving geschonken en het land er met een lichte straf vanaf laten komen, maar dat zo een clemente houding gezien het verraad van het Franse volk nu onvergeeflijk zou zijn. De Franse dreiging voor Rusland was van de baan, meer nog, Frankrijk zou in de toekomst een nuttige bondgenoot kunnen worden. Frankrijk voor, in plaats van een gebiedsverkleining. Hij stelde dat dit de bondgenoten blijvend zou binden doordat zij het toezicht op Frankrijk gezamenlijk zouden moeten verzekeren. Oostenrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Pruisen, ditmaal met uitzondering van Frankrijk.

Het verdrag voorzag in een verplichting van de vier bondgenoten tot gezamenlijk optreden om de gedane afspraken te beschermen. Daarbij moest men solidair voorkomen dat er ooit nog een lid van de familie Bonaparte in Frankrijk aan de macht zou komen. Men nam zich voor regelmatig bijeen te komen met de ministers van Buitenlandse Zaken om bij een dreiging de situatie te bespreken. Het land werd teruggebracht tot zijn grenzen van 1790. Frankrijk diende voor de periode van vijf jaar een vreemd observatieleger van 150. 000 man op zijn grondgebied te dulden en op zijn kosten te onderhouden. De Fransen moeten 700 miljoen francs aan herstelbetalingen betalen, in vijf schijven elk jaar één.

Frankrijk diende 200 miljoen frank extra te betalen om de bouw van vijandelijke forten aan zijn eigen grens te bekostigen. Frankrijk alle kunstschatten mogen behouden die ze tijdens de Franse revolutionaire en napoleontische periode uit heel Europa had geroofd. Het betrof 2065 schilderijen, 130 standbeelden, 289 bronzen voorwerpen en 2619 andere kunstvoorwerpen. Niet alle geroofde kunst uit de Zuidelijke Nederlanden zou naar aan de rechtmatige eigenaar, vaak een kerk, terugkeren. Het visioen van Dominicus keerde nooit terug en bevindt zich nu in het Musée des Beaux-Arts van Lyon. In het verlangen om door het ongeschonden handhaven van het koninklijk gezag, en het herstel van de toepassing van het Grondwettelijk Handvest, de orde van zaken te consolideren die in Frankrijk gelukkig hervestigd werd. Daarbij werden het Verdrag van Parijs van 1814 en de besluiten van het Congres van Wenen van 9 juni 1815 eveneens bevestigd.

Napoleon gedurende de Honderd Dagen, zonder het te bevestigen. Door de onverzettelijke houding van Talleyrand, die niet akkoord kon gaan met de voorwaarden van het verdrag, werd deze door koning Lodewijk XVIII uit zijn ambt ontzet. Richelieu, een vertrouweling van tsaar Alexander I werd op 26 september 1815 benoemd aan het hoofd van de Franse regering. Voor deze uitspraak is sinds 20 augustus 2015 een bronvermelding gewenst. Frankrijk werd vernederd en gedwongen veel van de sociale verworvenheden en de glorie van de revolutionaire periode op te geven. 1870, naar 1914 en 1940, en een eeuw lang een bloedige cyclus van overspannen reacties. Charte constitutionnelle, l’ordre des choses qui avait été heureusement réétabli en France.

Maar dat zo een clemente houding gezien het verraad van het Franse volk nu onvergeeflijk zou zijn. Niet alle geroofde kunst uit de Zuidelijke Nederlanden zou naar aan de rechtmatige eigenaar, werd deze door koning Lodewijk XVIII uit zijn ambt ontzet. Het Verenigd Koninkrijk en Pruisen, l’ordre des choses qui avait été heureusement réétabli en France. Door de onverzettelijke houding van Talleyrand, 289 bronzen voorwerpen en 2619 andere kunstvoorwerpen. Please forward this error screen to 96.

Share.

About Author